www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

O nás


Jsme (zatím) neformální sdružení bývalých i současných studentů Katedry historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kteří se pod vedením doc. PhDr. Bohuslava F. Klímy, CSc. spolupodílejí na provádění archeologických výzkumů na lokalitě Znojmo-Hradiště.

Vedle toho se ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU, městem Znojmem, Jihomoravským krajem a Nadačním fondem sv. Hypolita (jehož ředitelem je doc. Klíma) pokoušíme propagovat danou lokalitu i její blízké okolí a seznamovat nejširší veřejnost s výsledky našich výzkumů. Činíme tak prostřednictvím našich internetových stránek, přispíváním na jiné stránky (http://cs.wikipedia.org, www.boiohaemum.cz), tiskem a distribucí propagačních materiálů (informační letáky), výstavbou informačních tabulí na lokalitě a průvodcovskou činností na našich výzkumech. Do budoucna je plánována i přednášková činnost po brněnských středních a základních školách.

S propagační činností úzce souvisí také naše snaha o záchranu a rekonstrukci několika historických budov v areálu bývalého proboštského statku ve Znojmě-Hradišti, které byly v červnu roku 2011 převedeny do vlastnictví Nadačního fondu sv. Hypolita. Jednu z budov (bývalá stáj) postupně rekonstruujeme do podoby muzea a dílny konzervátorů, další (bývalá vstupní brána) plánujeme přebudovat na informační centrum s ochutnávkou vín z produkce místních vinařů. Dvě budovy již slouží jako archeologická základna s prostorným depozitářem a ubytovací kapacitou pro účastníky archeologických výzkumů, způsob využití zbývajících čtyř (barokního hospicu, bývalých umýváren a dvou těžce zdemolovaných stájí) se teprve hledá.

V areálu statku zároveň ve spolupráci s Pedagogickou fakultou MU a společností Lesy ČR, s. p. budujeme repliku slovanského obydlí z 9. století (tzv. polozemnici), která by v budoucnu mohla tvořit zárodek malého archeoskanzenu.


Pro naše aktivity v současné době intenzivně hledáme partnery a sponzory.

Jedná se zejména o:

 • Firmy a podnikatele, kteří by byli ochotni spolupracovat na příštím tisku informačního letáku – za podíl na nákladech tisku nabízíme umístění loga společnosti nebo reklamy na zadní stranu letáku, vyvěšení loga i odkazu na firemní web na naše internetové stránky, zakomponování loga na budoucí informační tabule na Hradišti a zveřejnění sponzoringu v rámci naší publikační činnosti.
 • Stavební firmy a další firmy, které by nám mohly věnovat své přebytky (i malé) stavebního materiálu (cihly, písek, cement ...) nebo méně opotřebované nástroje a pomůcky (lopaty, rýče, kolečka, kbelíky ...)
 • Instituce (muzea apod.) ochotné věnovat nám vyřazené zánovní vitríny pro alespoň provizorní otevření muzea v letní sezóně 2012.
 • Jakékoli další individuální nabídky spolupráce.

 • Doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.


  funkce: vedoucí výzkumu
  zaměstnavatel: Pedagogická fakulta MU
  ve Znojmě-Hradišti od roku: 1986
  stručný životopis
  osobní stránka

  Mgr. Lukáš Kratochvíl


  funkce: zástupce vedoucího výzkumu
  zaměření: terénní kresebná dokumentace
  zaměstnavatel: Pedagogická fakulta MU
  ve Znojmě-Hradišti od roku: 2003
  osobní stránka
  Mgr. Josef Kováčik


  zaměření: databázové systémy, GIS, geodetické měření
  zaměstnavatel: ZŠ Mokrá
  ve Znojmě-Hradišti od roku: 2005

  Mgr. Libor Bílek


  zaměření: textová a fotografická dokumentace
  zaměstnavatel: SŠ Charbulova 106, Brno.
  ve Znojmě-Hradišti od roku: 2006
  osobní stránka

  Mgr. Bc. Eva Smejkalová


  zaměření: konzervátorství
  ve Znojmě-Hradišti od roku: 2004
  osobní stránka

  Petr Punčochář


  zaměření: terénní výzkum
  zaměstnavatel: ZŠ Nedvědice
  osobní stránka

  Nahoru