www.ped.muni.cz

Menu

Doporučujeme

Sponzoři

Odborné články

V této sekci se budou postupně objevovat vědecké práce i jedtnolivé články o Hradišti publikované v odborných periodicích a sbornících.


Pokud se vám v prohlížeči Mozilla Firefox články nezobrazují, použijte prosím jiný prohlížeč.


Bílek, L. – Kováčik, J. (ed.) 2011: Šestnáct příspěvků k dějinám (Velké) Moravy. Sborník k narozeninám Bohuslava F. Klímy. Brno.
Bílek, L. – Kratochvíl, L. 2010: Bohuslav Klíma šedesátiletý. SPPFMU, ŘSV 24-1, 163-175.
Klíma, B. 1994:Výzkum na Hradišti sv. Hypolita v roce 1990 PV 1991, 90-91.
Klíma, B. 1999: Nadace sv. Hypolita ze Znojma. Deset let archeologických výzkumů velkomoravského centra (1986-1995). SPPFMU, ŘSV 17, 3-65.
Klíma, B. 2000: Slovanské výšinné hradiště sv. Hypolita ve Znojmě – velkomoravské mocenské centrum JZ Moravy. In: Klíma, B. (red.):Staroslovanská Morava. Sylaby přednášek ze semináře pro učitele ZŠ a SŠ. Drobné studijní texty – svazek 2. Brno, 55-70.
Klíma, B. 2001a: Objev prvního velkomoravského kostela na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. SPPFMU, ŘSV 18, 3-24.
Klíma, B. 2001b: Od počátků archeologických výzkumů MU na Velkomoravském výšinném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě k posledním objevům. in: Podborský, V. (ed.): 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno, 37-56.
Kovárník, J. 2001: Dějiny archeologického bádání na Znojemsku. in: Podborský, V. (ed.): 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno, 95-126.
Sýkora, J. 2001: První léta archeologického výzkumu staroslovanského hradiska ve Znojmě-Hradišti. in: Podborský, V. (ed.): 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno, 57-68.
Klíma, B. 2003:Výsledky archeologického bádání na velkomoravském výšínném hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v letech 1996-1997 SPPFMU, ŘSV 19, 3-33.
Klíma, B. 2006: Jednání mezinárodní archeologické komise na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě v roce 2005. SPPFMU, ŘSV 21, 125-134.
Klíma, B. 2007: Archeologická výzkumná sezóna roku 2006 ve Znojmě. SPPFMU, ŘSV 22, 220-226.
Klíma, B. 2009a: Znojmo (okr. Znojmo), Hradiště sv. Hypolita. PV 50, 450-455.
Klíma, B. 2009b: Jedinečný archeologický objev na Hradišti sv. Hypolita ve Znojmě. SPPFMU, ŘSV 23, 3-14.
Klíma, B. 2009c: Fakultní projekty vědeckého výzkumu a ochrany památek na katedře historie v r. 2008. SPPFMU, ŘSV 23, 151-160.
Klíma, B. 2010a: Zdroje pitné vody ve vývoji osídlení Hradiště sv. Hypolita. SPPFMU, ŘSV 24-1, 3-18.
Klíma, B. 2010b: Zhodnocení práce archeologického týmu na výzkumu r. 2009 ve Znojmě-Hradišti.SPPFMU. ŘSV 24-1, 175-186.
Kováčik, J. – Kratochvíl, L. 2009: Drobné záchranné archeologické výzkumy ve Znojmě – Hradišti v r. 2008. SPPFMU, ŘSV 23, 160-164.

Nahoru